Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla – klinika

2009 November 18

Naujosios vilnios veterinarijos gydyklaBuvusi antroji Vilniaus miesto, seniausia ir patikrinta laiko Naujosios Vilnios rajono veterinarijos gydykla, kurioje savo veterinaro gydytojo patirtimi dalinasi daktarai V. Pupienis ir A. But?nas .

Dalindamiesi savo patirtimi ir išmintimi, siekiame, kad J?s? mylimiausi gyv?n?liai grei?iausiu, sveikiausiu ir pigiausiu b?du tapt? sveiki ir toliau džiugint? Jus. Visada pakonsultuosime ir sudarysime geriausi? J?s? gyv?no mitybos, prieži?ros, dres?ros plan?. Užb?kite ?vykiams už aki?, atlikite pirmin? augintinio apži?r? ir sužinokite daugiau apie savo gyv?n?, kaip sustiprinti jo sveikat?.

M?s? veterinarijos gydykl? rasite ?sik?rusi? Naujosios Vilnios rajone, Kojelavi?iau gatv? 150A.

Veterinarija:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS.

Tel:  (85) 2672594.

Veterinaro iškvietimas ? namus

2009 October 11

Veterinarijos klinikos gydytojus V. Pupien? ir A. But?n? galite išsikviesti vizitui ? namus.
Iškvietimai registruojami iki dienos 14.00 valandos ir dažniausiai atvykstama t? pa?i? dien?.

Veterinarai vyksta ? vis? Vilniaus rajon?.
Registracija telefonu: (85) 2672594

Šun?, ka?i?, griaužik?, ropli? gydymas

2009 October 10

Vet klinikoje gydome J?s? augintinius.

Šunis, kates, šinšilas, triušius, žiurk?nus, j?r? kiaulytes, roplius, egzotinius gyv?nus.

Informacija ruošiama.

Šun?, ka?i?, šinšil?, triuši?, žiurk?n?, žiurki?, ropli? gydymas, profilaktika ir konsultacijos.

Veterinarai V. Pupienis ir A. But?nas vyksta ? vis? Vilniaus rajon?.

Konsultacija telefonu: (85) 2672594,

Veterinarijos klinika – A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS

Numarinti negalima pasigail?ti

2009 October 10

Pastarosiomis dienomis spauda mirga straipsniais apie vienus gyv?n? globos namus. Nieko sensacinga, nieko nepaprasta – tik vizija neatitiko rezultato. Žad?ti globos namai virto gyv?n? utilizavimo vieta. Visuomen? dar nesubrendo gailestingumui, o gydytoj? aiskaud? lik? vienetai – altruizmas nebemadingas. Tik veterinaras Vladas Pupienis lyg paskutinis mohikanas mena kitokius laikus.

Dabar ir Tada

Turb?t ne kart? teko susidurti su benamiais gyv?nais: gal pasigail?j? alkanos kat?s, numetame jai k?sn?, likusi nuo piet? stalo, o gal spiriame prab?gan?iam kiemsargiui ? pasturgal?, kad nesipainiot? po kojomis. Ši? nebyli? žmoni? negailestingumo ?rodym? yra kiekviename kieme, ir j? skai?ius tendencingai did?ja. Ironiška, kad milžiniškos l?šos skiriamos ne šios problemos atsiradimo priežas?iai spr?sti (skatinti visuomen?s savimon?), o jos rezultatui – beglobiams gyv?nams naikinti. Taip atsiranda straipsniai apie apkandžiotus vaikus, pasiutlig?s židinius ir dvesian?ius gyv?nus po langais.

Skaityti daugiau…