Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla – klinika

2009 November 18

Naujosios vilnios veterinarijos gydyklaBuvusi antroji Vilniaus miesto, seniausia ir patikrinta laiko Naujosios Vilnios rajono veterinarijos gydykla, kurioje savo veterinaro gydytojo patirtimi dalinasi daktarai V. Pupienis ir A. But?nas .

Dalindamiesi savo patirtimi ir išmintimi, siekiame, kad J?s? mylimiausi gyv?n?liai grei?iausiu, sveikiausiu ir pigiausiu b?du tapt? sveiki ir toliau džiugint? Jus. Visada pakonsultuosime ir sudarysime geriausi? J?s? gyv?no mitybos, prieži?ros, dres?ros plan?. Užb?kite ?vykiams už aki?, atlikite pirmin? augintinio apži?r? ir sužinokite daugiau apie savo gyv?n?, kaip sustiprinti jo sveikat?.

M?s? veterinarijos gydykl? rasite ?sik?rusi? Naujosios Vilnios rajone, Kojelavi?iau gatv? 150A.

Veterinarija:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS.

Tel:  (85) 2672594.

2 Responses leave one →
 1. Daiva permalink
  October 18, 2018

  Noriu PAD?KOTI daktarams V.Pupieniui ir A.But?nui už mano augintinio gydym?. Nuošird?s daktarai, pasišvent? savo profesijai. O ir kainos ypa? mažos, palygint su kitom vet.klinikom. Visiems rekomenduoju.
  Daiva

 2. Gintar? permalink
  October 11, 2019

  A?i? jums už toki? kantryb?, meil? gyv?nams ir pagalb? mano katin?liui. Jau buvau nevilty, pravežiojus mažul? per kelias klinikas, bet visur labiau ži?r?jo kaip užsidirbti, nei pagydyti. J?s esat mano didžiausias atradimas! ????

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*