M?s? Veterinarija

UAB “Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?” vykdo veterinarin? veikl? jau daugiau nei 24 metus. Klinika prad?jo savo veikl? 1985 metais ir buvo antroji Vilniaus miesto veterinarijos gydykla. Nuo klinikos ?k?rimo dien? iki ši? dien? dirba patyr? veterinarijos gydytojai Vladas Pupienis ir Antanas But?nas.
Abu daktarai priklauso Lietuvos veterinarijos asociacijai (LVA) ir Lietuvos smulki?j? gyv?n? veterinarijos gydytoj? asociacijai (LSGVGA). Ilgus metus daktarai padeda Lietuvos jaun?j? gamtinink? centrui (LJGC) tobul?ti ir pagelb?ja prireikus vet gydymo paslaug?.

Per prab?gusius metus sukaupta darbo patirtis, žinios, metodika, leidžia greitai ir tiksliai nustatyti gyv?n? problemas, ligas, pakonsultuoti gyv?n? auginimo, prieži?ros ir mitybos klausimais.
“?segame” J?s? gyv?nui mikroschem? – mikro?ip? su tik jam skirtu numeriu, pagal tai išduodame Europos S?jungos naminio gyv?n?lio pas?, taip pat tvarkome ?prastinius kilm?s ar norint išvykti su šuniu ar kate i užsien? dokumentus. Paruošiame gyv?nus parodoms.
Darbo valandomis telefonu (85) 2672594 galite išsikviesti veterinar? ? namus.

Džiaugiam?s, jog per ilgus metus pavyko sukurti lojali? klient? b?r?, pasi?lyti jiems kokybiškas paslaugas už geriausi? kain?. Esame be galo d?kingi Jums, m?s? nuolatiniams – lojaliems klientams, pasitikin?iais mumis. Tikim?s ir J?s tapsite vienu iš j?. :)

Klinik? rasti n?ra sunku, jeigu dvejojate d?l adreso, prieš atvykstant paskambinkite numeriu (85) 2672594 ir mes Jums paaiškinsime pla?iau.

10 Responses
 1. korale permalink
  October 27, 2010

  gera veterinarija liuks!!!

 2. Mikas permalink
  January 4, 2011

  Pati geriausia veterinarijos gydykla! Esu labai patenkintas daktar? kompetencija, mano žiurk?nas taip pat!

 3. 10 balu permalink
  July 19, 2011

  Teko lankytis daugelyje veterinarijos kliniku, bet si pranoksta visas kitas su kaupu tiek gydytoju kompetencija tiek operatyvumu bei bendravimu su klientais. Aciu!!!

 4. Lina permalink
  July 12, 2013

  Ši gydykla atrodo gan kukliai, bet gydytojai joje dirba fantastiški!!! Nekalbant apie didžiul? kompetencij?, reikt? pamin?ti dar ir atsidavim? savo darbui bei žmogiškum?. Kainos ir taip, bene, mažiausios visame Vilniuje. Bet dar ir pagelb?ti niekada neatsisako. Radau ant kelio partrenkt? kalyt?. Atvežiau leistgyv?. Gyd. Pupienio d?ka ji išgyveno, ?m? taisytis. Ir dar pinig?li? nei už vien? konsultacij? nepa?m?!!! Kur šiais laikais rasite toki? gydytoj??
  Ir savo šuniuk? patikiu tik šiai klinikai. Nepaisant klinikos sien? grožio. Sakau tai iš visos širdies.

 5. Kristina permalink
  August 12, 2013

  Radusi ši? klinik? supratau, k? reiškia “Daktaras nuo Dievo”…
  Nepakartojama kompetencija, nuoširdumas, žmogiškumas ir pagalba.
  A?i? Jums, kad esate, už tai, k? darote, ir kad per tiek met? išliekate tokie nepakartojami. D?koju už ramyb? žinant, kad augintinis yra pa?iose geriausiose Daktaro rankose.

 6. Liana permalink
  November 25, 2013

  Esu Labaai patenkinta,šia veterinarija. Kiek buvo problemu su gyv?nais,veterinarai mum pad?jo jas išpr?st ! Ir dabar nuo šiol ten važiuoja visi mano draugai su savo gyv?n?liais,tai dar kart? a?i? ! Veterinarams kurie tikrai nuoširdžiai ir išdidžiai gydo m?s? gyv?n?lius :) Sekm?s,toliau dirbant ..

 7. Viktorija permalink
  February 27, 2015

  Labai šaunus gydytojai, tikri daktarai Aiskauda :) .

 8. Jolanta permalink
  March 13, 2017

  Jau 7 metus lankomes su savo augintiniu vokie?iu aviganiu. Visada liekame patenkinti :-) be to kainos “nesikandžioja”, o konsultacij? ir akyt?s apži?ra išvis nemokamai atliko :-)

 9. Ilona permalink
  March 24, 2017

  10 bal? veterinarijos klinika kain? ir veterinar? kompetencijos atžvilgiu.

 10. Ana permalink
  April 3, 2017

  Labai geri gydytojai!!! Žino savo darb? ir atlieka j? s?žiningai ir rupestingai. Labai jiems A?Ě?!

Comments are closed.