Veterinarijos klinika

2016 July 3

Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?, tai  daugiau nei dvidešimt met? sukaupt? žini? ir patirties. Klinika randasi: A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS  (85) 2672594.

Paslaugos: š?n?, ka?i?, žiurk?n?, žiurki?, ropli? gydymas, operacijos ir profilaktika. Taip pat gydome ir stambiuosius gyvulius: avis, karves, jau?ius, arklius. Egzotinius gyv?nus.

Medžiotoj? sumedžiotos žv?rienos tyrimai.

Iškvietimai ? namus Vilniaus apskrityje.

Pasikonsultuokite telefonu d?l iškilusi? problem?, o tada suderinsime ir vizit?. Registracija atvykimui neb?tina.

Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS  (85) 2672594.

One Response leave one →
  1. May 18, 2010

    Aciu uz idomu dienorasti

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*