Biblioteka

Vilniaus veterinarijos klinikos biblioteka.
Informacij? apie Veterinarij?, J?s? gyv?nus, ligas ir naujienas.

 • Veterinarija:
  [lot. (medicina) veterinaria - gyvuli? gydymas], moksl? sistema tirianti žem?s ?kio gyvuli? ir paukš?i?, k?no sandar?, j? organizme vykstan?ius procesus, lig? priežastis, požymius, diagnozavimo ir gydymo metodus, taip pat pats gyvuli? ir paukš?i? gydymas, lig? profilaktika ir j? likvidavimas.
 • No comments yet

  Leave a Reply

  Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

  Subscribe to this comment feed via RSS

  *