Veterinaro iškvietimas ? namus

2009 October 11

Veterinarijos klinikos gydytojus V. Pupien? ir A. But?n? galite išsikviesti vizitui ? namus.
Iškvietimai registruojami iki dienos 14.00 valandos ir dažniausiai atvykstama t? pa?i? dien?.

Veterinarai vyksta ? vis? Vilniaus rajon?.
Registracija telefonu: (85) 2672594

One Response leave one →
  1. andrius permalink
    February 22, 2010

    Kokia kaina triusi paskiepti profilaktiskai?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*