Kačių, šunų ir šeškų ženklinimas

2016 December 29

Augintinių ženklinimas – čipavimas ir registras reikalingas siekiant nustatyti dingusio-rasto ar agresyvaus augintinio savininką. Gyvūnų augintinių registre bus nurodytas gyvūnui atliktos vakcinos nuo pasiutligės duomenys ir savininkas tiksliai žinos, kada vėl reikės apsilankyti veterinarijos klinikoje ir atlikti skiepą.

Veterinarijos klinikos gydytojai ženklina – čipuoja ir registruoja augintinius gyvūnų – augintinių registre, poto kai gauna užpildytą ir pasirašytą gyvūno augintinio savininko prašymą dėl augintinio ženklinimo ir registro.

Šuns, katės, šeško ar kito augintinio čipavimas yra iki keletos minučių trunkanti neskausminga veterinarinė procedūra, kurios metu augintiniui po oda įšvirkščiamas čipas. Aktyvavus čipą, gyvūnui suteikiamas jo individualus tapatybės nustatymo numeris.

Reiktų nepamišti, nors visuotinė šunų, kačių, šeškų ženklinimo – čipavimo prievolė yra panaikinta, tačiau teisės aktuose nurodyta, kad Lietuvoje ir ES draudžiama parduoti neženklintus ir neįregistruotus augintinius (šunis, kates ir šeškus).

Patariame, prieš įsigyjant augintinį, patikrinkite ar parduodamas šuo, katė, šeškas paženklintas ir įregistruotas.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*Įveskite kombinaciją