Kainos

Greitu laiku patalpinsime ir paslaug? kainorašt?.

Jeigu domina paslaug? kainoraštis, prašome skambinti numeriu (85) 2672594.
Mažos kainos, aukštos kokyb?s gydymas = m?s? vertyb?s.Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS (85) 2672594.
Daktarai: Antanas But?nas ir Vladas Pupienis