Kaip mus rasti?

Veterinarijos klinikin? ligonin? Vilniuje:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS (85) 2672594.
Daktarai: Antanas But?nas ir Vladas Pupienis

Pelyt?s pagalba, žemiau esan?ius Naujos Vilnios žem?lapius galite pasididinti, pasimažinti j? matomum?. Paspaud? pelyt? ant žem?lapio ir traukiant ? šon?, žem?lapis rodys J?s? krypt?.


Didesnis žem?lapis


Didesnis žem?lapis