Ka?i? skiepai

2009 October 9

Ka?i? skiepai, kat?s skiep? kalendorius, k? verta žinoti, norint skiepyti savo katyt?.

Informacija ruošiama.

Gyv?n? apži?ra

2009 October 8

Vet klinikoje vis? pirmiausia ir visada atliekama išsami gyv?no apži?ra.

Patikrinama:

Pakonsultuojama iškilusiais klausimais.

Patariame kaip toliau r?pestingai ir teisingai r?pintis gyv?nu.

Informacija ruošiama.

Šun? skiepai

2009 October 7

Šun? skiepai, šuns skiep? kalendorius.

Informacija ruošiama.

Ka?i? sterilizacija, kastracija

2009 October 6

Ka?i? ir smulkesni? augintini? (šešk?) sterilizacija (kastracija).

Patel?ms leidžiami, suduodami vaistai, malšinti potrauk? (mor?iaus).