Veterinarija

2009 December 7
by admin

veterinarijaVETERINARIJA [lot. (medicina) veterinaria - gyvuli? gydymas], moksl? sistema tirianti žem?s ?kio gyvuli? ir paukš?i?, k?no sandar?, j? organizme vykstan?ius procesus, lig? priežastis, požymius, diagnozavimo ir gydymo metodus, taip pat pats gyvuli? ir paukš?i? gydymas, lig? profilaktika ir j? likvidavimas.
Be žem?s ?kio gyvuli? ir paukš?i?, tyrimo objektai yra naminiai gyv?nai, ropliai, graužikai, versliniai (kailiniai) ir laukiniai žv?rys, žuvys, bit?s, taip pat gyvulin?s kilm?s produktai ir žaliavos.

Be to, rengia priemones skirtas apsisaugoti nuo lig?, bendr? žmogui ir gyv?nams. Apima gyv?n? anatomij?, fiziologij? ir biochemija, veterinarin? mikrobiologij? ir virusologij?, epizootologij?, neinfekcini? gyvuli? lig? patologij? ir terapij?, veterinarin? chirurgij?, veterinarin? farmakalogij?, toksikologij?, klinikin? diagnostik?, veterinarin? akušerij?, veterinarin? ginekologij?, veterinarin? geografij?, veterinarin? radiologij?, veterinarin? rentgenologij?, parazitologij?, vet. sanitarij?, veterinarin? sanitarin? ekspertiz?, zoohigien?, teismo ekspertiz?.
Padeda apsaugoti graužikus, roplius, paukš?ius, gyv?nus (šunis, kates), žv?ris ir žem?s ?kio gyvulius nuo lig?, didinti atsparum? joms.

Veterinarija Vikipedija >>

Comments are closed.