Šunų sterilizacija, kastracija

2009 October 5

Šunų ir smulkesnių augintinių (šeškų) sterilizacija (kastracija).

Patelėms leidžiami, suduodami vaistai, malšinti potraukį (morčiaus).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*Įveskite kombinaciją