Šun?, ka?i? operacijos

2009 October 4
by admin

Gyv?n? operacijas atlieka V. Pupienis ir A. But?nas, jau daugiau nei 30 met? kaupiant patirt?.

Veterinarijos gydykloje Vilniuje, atliekamos ?vairios gyv?n? operacijos.

Comments are closed.