Dingo (pavogta) labradoro retriverio kalyt?, vardu Baira

2010 May 15
by admin

? mus kreip?si d?l dingusio šuniuko, gal J?s pad?site žmon?ms:

labradoro-retriveris-baira-1

Laba diena,

Nežinau kur dar kreiptis visur klijuojam plakatus ir dedam skelbimus, gal pad?site man. 2010.05.04 apie 13 val. prie “Minsko”
IKI(Vilnius) dingo(pavog?) labradoro retriverio kalyt?, vardu Baira.
2,5 met? amžiaus.
Dedame skelbimus visur kur galime, tikim?s, kad žmon?s kurie ja pa?m? gražins mums. Atsilyginsim 8 650 51646 Lina.

Yra mikro?ipas 956000002394*** daugiau mažiau išskirtiniai bruožai:
rožin? nosis, du apatiniai iltiniai dantys truput? nuskil?, dešin? ausis dažniausiai netaisyklingai užlinkus.

Daugiau nuotrauk?:

labradoro-retriveris-baira-3

labradoro-retriveris-baira-2

2 Responses leave one →
  1. Robertas permalink
    May 24, 2010

    A?i? veterinarijavilniuje.lt ir visiems prisid?jusiems prie Bairos paieškos. Džiugu pranešti, kad šuniukas atsirado. Trumpa istorija b?t? tokia: Benamiai j? pavog? nuo parduotuv?s, v?liau (gal kelios valandos, gal paros) j? atidav? troleibuse sutiktiems žmon?ms kurie po kiek laiko nuved? šuniuk? ? veterinarijos klinik? ir nuskenavo ?ip?.

  2. Antanas permalink
    August 13, 2010

    Džiugu!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*