Veterinarijos klinika

2016 July 3

Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?, tai  daugiau nei dvidešimt met? sukaupt? žini? ir patirties. Klinika randasi: A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS  (85) 2672594.

Paslaugos: š?n?, ka?i?, žiurk?n?, žiurki?, ropli? gydymas, operacijos ir profilaktika. Taip pat gydome ir stambiuosius gyvulius: avis, karves, jau?ius, arklius. Egzotinius gyv?nus.

Medžiotoj? sumedžiotos žv?rienos tyrimai.

Iškvietimai ? namus Vilniaus apskrityje.

Pasikonsultuokite telefonu d?l iškilusi? problem?, o tada suderinsime ir vizit?. Registracija atvykimui neb?tina.

Vilniaus veterinarijos klinikin? ligonin?:
A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS  (85) 2672594.

Ka?i?, šun? ir šešk? ženklinimas

2016 December 29

Augintini? ženklinimas – ?ipavimas ir registras reikalingas siekiant nustatyti dingusio-rasto ar agresyvaus augintinio savinink?. Gyv?n? augintini? registre bus nurodytas gyv?nui atliktos vakcinos nuo pasiutlig?s duomenys ir savininkas tiksliai žinos, kada v?l reik?s apsilankyti veterinarijos klinikoje ir atlikti skiep?.

Veterinarijos klinikos gydytojai ženklina – ?ipuoja ir registruoja augintinius gyv?n? – augintini? registre, poto kai gauna užpildyt? ir pasirašyt? gyv?no augintinio savininko prašym? d?l augintinio ženklinimo ir registro.

Šuns, kat?s, šeško ar kito augintinio ?ipavimas yra iki keletos minu?i? trunkanti neskausminga veterinarin? proced?ra, kurios metu augintiniui po oda ?švirkš?iamas ?ipas. Aktyvavus ?ip?, gyv?nui suteikiamas jo individualus tapatyb?s nustatymo numeris.

Reikt? nepamišti, nors visuotin? šun?, ka?i?, šešk? ženklinimo – ?ipavimo prievol? yra panaikinta, ta?iau teis?s aktuose nurodyta, kad Lietuvoje ir ES draudžiama parduoti neženklintus ir ne?registruotus augintinius (šunis, kates ir šeškus).

Patariame, prieš ?sigyjant augintin?, patikrinkite ar parduodamas šuo, kat?, šeškas paženklintas ir ?registruotas.

Rastas Haskis netoli naujosios vilnios

2016 June 25
haskis, naujoji vilnia

haskis, naujoji vilnia

Birželio 25 Grigai?iuose (prie Naujosios Vilnios) rastas haski? veisl?s šuo, tamsaus kailio, skirting? spalv? aki?.
Pasigedusiems skambinti 8-678-87128

Dingo du Sibiro haskiai Vilniuje

2016 April 22

? mus kreip?si d?l dingusio šuns, gal J?s pad?site žmon?ms:

Norime paprašyti pagalbos. Prieš savait? (balandžio 15 d.) dingo du m?s? augintiniai – Sibiro haskio kalyt?s.

Suniukai-vet-huskiai

Dingo haskiai

Viena rudai balta, kita juodai balta. Dingo iš nam? kiemo (Pilait?s mikrorajone, Vilniuje), per savait? nepar?jo, rajono gyventojai teigia nieko nemat?. ?tariame, kad galb?t šunys pavogti. O gal kas nors priglaud?, rado ir kreipsis ? veterinarijos klinik?. Tad siun?iame ši? informacij? ir savo kontaktus (tel; 8-6-10-63252), jeigu kartais kas nors kreipt?si d?l m?s? šun?. Abu šunys turi mikro?ipus.

Labai a?i? už pagalb?.

Andr?ja Stravinskait?